Hvad betyder kulturarv?

Kulturarv er oftest noget der bliver talt om som noget, der skal passes på, beskyttes eller bevares. Men hvad er kulturarv egentlig?

Kulturarv opdeles ofte i to kategorier med materiel kulturarv som noget vi ”har” og immateriel kulturarv som noget vi ”gør”.

  • Materiel kulturarv: er alt det vi kan se, røre ved, finde, læse og så videre. Det er alle de ting, der er på et museum, men også gamle bygninger, steder eller landmærker som for eksempel mindesten. Det er ting, der siger noget vigtigt omkring, hvordan mennesker har levet gennem tiden, og hvordan de har forstået verdenen omkring dem. Det kan også være steder, hvor der er sket noget vigtigt i historien, slagmarker, gamle grænser eller slotte og andre bygninger, hvor vigtige historiske personer har boet, så som H.C. Andersens hus. Materiel kulturarv er så at sige alt det vi ”har” men også alt det, der nemmest kan gå i stykker, hvis vi ikke passer godt på det, eller hvis et land kommer i en krig, hvor kulturarven kan blive ødelagt som en del af krigen.
  • Immateriel kulturarv: er det, et folk ”gør”, der defineres som noget, der hører til et land eller et folk. Eksempler kan være traditioner, dialekter, særlige danse, sange eller historier, som bliver overført fra mund til mund. Det kan også være musik, ceremonier, ritualer eller traditionelle tatoveringer. Det kan være svært at definere, hvad der præcis hører under denne kategori, fordi mennesker tit er uenige. Og det kan være svært at bevare immateriel kulturarv, da den ofte ændrer sig med tiden og med de mennesker, der udfører den.

I skal i dette forløb hovedsageligt arbejde med den materielle kulturarv, da I skal arbejde med museer.