Pænt goddag

I skal i forbindelse med besøget på museet mødes med en partnerklasse fra Tyskland. I skal i par øve jer i at introducere jer selv på nabosproget. For eksempel: Ich heiße…, Ich komme aus …, Ich wohne in …, Meine Hobbies sind …, Am liebsten esse ich ….