Museets formål og historie

Ordet museum stammer fra det græske ord museion og betyder et sted eller et tempel dedikeret til muserne.

Oprindeligt opstod museer, som vi kender dem i dag, omkring 1500-tallet. På det tidspunkt var det private samlinger, oftest ejet af en konge, fyrste eller andre adelige, der samlede genstande og artefakter fra hele verden, for derefter at udstille dem for andre af samfundets elite, der kom på besøg.

Senere åbnede disse private samlinger gradvist for offentligheden og overgik til at blive offentlige institutioner. Eksempler på sådanne institutioner kunne være de nationalmuseer, der findes over det meste af verden.

Den moderne definition på et museum blev lavet i 2007 af International Council of Museums, som er en komite under UNESCO.

Deres definition er ” Et museum er en permanent institution med almennyttigt formål (non-profit), der virker for samfundet og dets udvikling, er åben for offentligheden, og som forsker i, indsamler, bevarer, formidler og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, uddannelses- og adspredelsesøjemed.”


Ordforklaring:

museumsgenstande og artefakter

Museumsgenstande og artefakter, er alt det, der er på museet, billeder, sværd, tøj eller andet kunst og fortidsfund.

Eliten

Eliten i samfundet er de mennesker, der sidder på magten og pengene. I fortiden kunne det være konger, fyrster, adelige eller rige købmænd. I dag er det ofte politikere, berømte og investorer.


Faktaboks:

Muserne

Muserne er ni gudinder som optræder i græsk mytologi.

Ordet ”muse” bruges også om en person, der inspirerer kunstnere, når de laver deres værker.

Du har måske set en af gudindernes moderne fortolkninger, som gospelsyngende fortællere i Disneys Herkules.

UNESCO

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur. Den blev oprettet, så FN´s medlemslande nemmere kunne samarbejde på disse områder. De er også med til at bestemme, hvad der er verdenskulturarv. De egyptiske pyramider og den kinesiske mur hører blandt andet under UNESCOS verdenskulturarv.