Introduktion til forløbet

Har du selv været på museum? Set udstillinger om jernalderen, middelalderen, eller noget helt andet? Det kan også være, at du har været på kunstmuseum og har gået rundt mellem kunstværkerne på væggene, måske har du været på et museum i et andet land?

De fleste steder i verden findes der museer, blandt andet kulturhistoriske museer, kunstmuseer og naturhistoriske museer. De udstiller alle sammen noget forskelligt, men de har det tilfældes, at de alle udstiller noget, som er vigtigt for det land og den kultur de repræsenterer.

Men hvem bestemmer, hvad der er vigtigt og hvem bestemmer, hvordan det, der er vigtigt, skal udstilles?

I det her forløb skal I som klasse lave jeres egen kunstudstilling. Det betyder, at I skal bestemme, hvad der er vigtigt og hvordan det skal udstilles.

Når du afslutter dette forløb, kan du:

  • Forklare hvad kulturarv kan være.
  • Forklare hvad kuratering er.
  • Forklare museets forskellige roller i forhold til bevaring og udstilling af kulturarv.
  • Argumentere for udvælgelse af værker på baggrund af et tema.
  • Kuratere en udstilling på baggrund af et tema og udvalgte værker.